Actieve belangenbehartiging!

Goede doelen KRW

Ieder jaar schenkt de Kring Raalter Werkgevers een bedrag aan goede doelen.
Alle leden mogen gedurende het jaar suggesties aandragen.
Tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar wordt het goede doel door de meeste stemmen bepaald.

De afgelopen jaren hebben de onderstaande doelen financieel ondersteund:

2015 Streetlive Raalte
Techniekdag Salland
2014 Stichting Folkloristisch Festival
Voedselbank Raalte
Techniekdag Salland
2013 Techniekdag Salland
2012 St. Caecilia afd. drumfanfare
Zang en Oratorium vereniging
Techniekdag Salland
2011 Sallandse Wandelvierdaagse
Techniekdag Salland
2010 Techniekdag Salland
2009 Horizon Raalte
Techniekdag Salland
2008 Techniekdag Salland
2007 Techniekdag Salland
2006 Techniekdag Salland