Actieve belangenbehartiging!

Voordelen van lidmaatschap

Lidmaatschap van Kring Raalter Werkgevers (afgekort KRW) biedt vele voordelen voor haar leden.

Kring Raalter Werkgevers:

 • Sterk ondernemersplatform
 • Ruim 250 leden
 • Bedrijven uit de gemeente Raalte, ook ZZP-ers
 • Vertegenwoordiging uit verschillende branches
 • Belangenbehartiging van leden richting lokale en regionale overheid
 • Toegevoegde waarde voor leden en gesprekspartners
 • Samenwerking met lokale en regionale ondernemersverenigingen
 • Focus gezamenlijke projecten

Projecten

 • Keurmerk Veilig Ondernemen
 • Gezamenlijke beveiliging
 • Collectieve energie-inkoop
 • Speciale tarieven afvalinzameling
 • Techniekdag – onderdeel Platform Techniek Salland
 • Werk en Mantelzorg
 • Kennistafels – kleinschalig delen van kennis specifiek onderwerp
 • Raalte gezond
 • Revitalisering de Zegge 1 t/m 6
 • Ondernemend Noaberschap

Voordelen

 • Goede relaties met lokale, provinciale en landelijke instanties en overheden
 • Door brede samenstelling snel schakelen en betrekken juiste deskundigheid bij regionale vraagstukken
 • Actuele informatievoorziening
 • Groot netwerk
 • Veiligheid op bedrijventerreinen
 • Forse besparing op energienota, oplopend tot 40% van de leveringskosten
 • Gezamenlijke afvalinzameling
 • Goede contact met Kennispoort
 • Voldoende Industrieterrein op voorraad