Lokaal en regionaal samenwerken!

Afvalinzameling

Besparen op kosten van afvalinzameling kan door deelname aan de collectiviteit van de KRW.

Meedoen?

Meer informatie is verkrijgbaar via bestuurslid Erik Beekman ().