Keurmerk Veilig ondernemen KVO

KVO-B

Voor het industrieterrein de Zegge en gedeelte spoorzone Raalte is de Kring Raalter Werkgevers het convenant KVO-B aangegaan in samenwerking met de Gemeente Raalte, Politie, Brandweer en MKB Nederland. Niet alleen voor de ondernemers die hier gevestigd zijn is deze informatie van toepassing, maar voor iedereen zijn hier zaken uit te halen die van belang kunnen zijn. Kijk rond op deze pagina en haal eruit wat u voor uw bedrijf kunt gebruiken.

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. Dat tast het gevoel van veiligheid aan en ook de financiële schade kan flink oplopen. Op bedrijventerreinen liggen diefstal, brandstichting, vernieling en verloedering op de loer. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen, hierna te noemen KVO-B, helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen. In acht stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd. Deze worden vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd en – indien nodig – bijgeschaafd. Contactpersoon KVO-B vanuit de KRW is Ron Hoogsteder: ron@hoogstederarchitecten.nl

Voordelen KVO-B

Het KVO-B heeft voor alle deelnemers een duidelijke meerwaarde. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO-B voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO-B de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor respectievelijk de politie en de brandweer een stuk effectiever.

Voordelen ondernemers

Ondernemers op een bedrijventerrein zijn gebaat bij een veilig bedrijventerrein. Het KVO-B biedt het personeel een veilige en prettige werkplek. De bedrijfsschade (waaronder derving) neemt af en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Een veilig ondernemersklimaat versterkt de concurrentiepositie. Belangrijk is ook dat ondernemers kunnen rekenen op de inzet van gemeente, politie en brandweer. Door samenwerking tussen ondernemers onderling en met andere partijen is tevens schaalvoordeel te behalen bij de inkoop van veiligheidsmaatregelen.

Whatsapp groep “Beveiliging de Zegge Raalte”

Alle ondernemers en bewoners gevestigd op industrieterrein De Zegge in Raalte kunnen zich hiervoor aanmelden. Doel van deze groep is:

  • Veiliger industrieterrein
  • Signaleren
  • Samen een oogje in het zeil houden
  • Melden verdachte situaties
  • Plannen verdachte persoon verstoren
  • Voorkomen van inbraken

Klik hier voor meer informatie.

Camerabewaking regelgeving

Cameratoezicht in en rond bedrijven Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is groot. Daarom mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie KVO-B

Via deze website en onze ledenvergaderingen houden wij u op de hoogte over alles wat met KVO-B te maken heeft. Op de onderstaande websites kunt u preventietips vinden en via de politie site kunt u ook digitaal aangifte of een melding doen.

Aangifte doen

Waarom melden of aangifte doen?
Na diefstal of ander delict een must, maar ook meldingen van andere zaken zijn nuttig. Hiermee kunnen zelfs andere zaken opgelost worden. Beter teveel melden, dan te weinig. Bijvoorbeeld een melding van een lid over een verdacht pand, vreemde geur, vreemde tijden korte bezoekjes. Na contact met de politie en onderzoek is er een handelshoeveelheid softdrugs aangetroffen. Pand geruimd en rust wedergekeerd. Melden heeft dus zin! Mogelijke meldingen waar te melden:

AED

Omdat iedere mintuut telt! AED's bij u in de buurt zijn te vinden op: www.aed4.eu. AED in uw bezit? Meld het via www.aed4.eu, zodat de buurt weet dat u er één heeft.

Hieronder de link naar de interactieve kaart met AED's die bij bedrijven in de gemeente Raalte te vinden zijn:
AEDs bedrijven Raalte (arcgis.com)

Heb jij een AED in jouw bedrijfspand, maar staat deze niet op de kaart vermeld, stuur dan een bericht naar: contact@krw-raalte.nl

Wijkagenten Raalte

De contactpersonen van de Politie voor Raalte zijn wijkagenten Tino Pluimers en Rutger Breet. Vragen of iets verdachts gezien, meld dit altijd bij de wijkagent(en), er wordt namelijk nog altijd te weinig gemeld. Kik hier om een melding te maken.

Contactpersoon gemeente Raalte

De contactpersoon van de Gemeente Raalte voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven terrein de Zegge is Pieter Nijland. Zijn er vragen over KVO-B richting de Gemeente Raalte, dan kunt u hem altijd bellen of mailen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10233348 of per mail via pieter.nijland@raalte.nl

Bijlagen

Calamiteiten kaart KVO-B Raalte
Plattegrond de Zegge Raalte voor KVO-B
Communicatieplan KVO-B
Camerabewaking regelgeving
KVO Certificaat Bedrijventerreinen Spoorzone & Zegge te Gemeente Raalte