Waar wij voor staan

Maak ruimte voor Raalter Bedrijfsleven

Door extra overheidstaken gemeente reden te meer om juist nú de samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken. Een gemeente met een sterke economische agenda kan groei stimuleren. Hier staan wij voor:

1. Heb oog voor de ondernemers

 • Lokale economie hoger op de agenda;
 • Zorg voor een actuele economische visie;
 • Intensief samenwerken met bedrijven;
 • Aandacht voor gevolgen in kleine kernen bij centraliseren van algemene voorzieningen naar Raalte.

“Herstel van de economie vraagt om ondernemerschap”

2. Stimuleer de Raalter economie

 • Bedrijfsmatige ontwikkeling op basis van gezamenlijke visie, ook in kleine kernen;
 • Meer ruimte voor ondernemerschap in buitengebieden;
 • Geen lastenverzwaring doorvoeren;
 • Focus op samenwerking in de regio Zwolle met oog op economische ontwikkeling;
 • Investeer in bouw, nieuwbouw en infrastructuur in hele gemeente;
 • Leegstand winkelcentra en kantoren bestrijden.

“Ondernemers moeten op de gemeente kunnen rekenen”

3. Maak ruimte door minder regels

 • Ruimte voor groei, fysieke ruimte, maar ook bv. milieuruimte;
 • Minder regels en vergunningen zoveel mogelijk afschaffen;
 • Flexibele bestemmingsplannen.

“Levendige detailhandel zorgt voor leefbaarheid in alle dorpskernen”

4. Zorg voor een sterke(re) binding met Raalte

 • Streef naar meerderheid ambtenaren woonachtig in de gemeente Raalte;
 • Minder advieswerk door derden;
 • Aanbestedingen binnen de gemeente of regio.

5. Creëer een optimaal ondernemersklimaat

 • Goede infrastructuur en ruimtelijke ordening;
 • Lokale en regionale mobiliteitsknelpunten aanpakken;
 • Aanbod bedrijfshuisvesting aansluiten op vraag van de markt;
 • Focus op duurzaamheid en alternatieve energie, lokale ondernemers betrekken;
 • Sterk lokaal veiligheidsbeleid voor ondernemers.

“Bedrijven scheppen banen, zorgen voor leefbaarheid in de dorpskernen en sponsoren lokale initiatieven”