Platform Techniek Salland

Om het tekort aan technisch geschoolde medewerkers te verkleinen en het werken in technische beroepen binnen het Sallandse bedrijfsleven te promoten, participeert de KRW in Stichting Platform Techniek Salland. De

Platform Techniek Salland heeft als doel om jongeren te enthousiasmeren voor techniek en technologie om talent te winnen voor de technische sector. Dit doet Platform Techniek Salland door het organiseren van Techniekdagen (jaarlijks in oktober), scholen de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het aanbod gastlessen en bedrijfsbezoeken en jongeren via studentenpool Gaeenswerken.nu een bijbaan te laten vervullen bij een technisch bedrijf. Alle ervaringen kunnen jongeren meenemen in een studie- en beroepskeuze.

Meer weten?

Kijk op de website van Platform Techniek Salland. Meer informatie is verkrijgbaar via José Bakker, coördinator projecten: info@platformtechnieksalland.nl.