Goede doelen KRW

Ieder jaar schenkt de Kring Raalter Werkgevers een bedrag aan goede doelen.
Alle leden kunnen gedurende het jaar suggesties aandragen via contact@krw-raalte.nl.
Tijdens de eindejaarsbijeenkomst wordt het goede doel door de leden bepaald op basis van stemmen.

De afgelopen jaren hebben de onderstaande doelen financieel ondersteund:

2023 Bijdrage onderhoud elektrische duofietsen
2022 Stichting Leergeld Salland
2021 AED in het centrum van Raalte
2020 De Parabool en het Hofstedehuis
2019 De Horsthoeve
2018 Stoppelkidsrally
2017 Filmhuis Raalte en De Raalter Uitdaging
2016 Stichting Leergeld Salland
2015 Streetlive Raalte
2014 Stichting Folkloristisch Festival en Voedselbank Raalte