Energie Support Salland

Energy Support Salland is een samenwerking tussen de energievakmannen en diverse lokale bedrijven, ontstaan uit de ambitie van bedrijven om energie te besparen. Echter vinden bedrijven het lastig dit integraal te benaderen en speelt wet- en regelgeving een rol.

Verbruikt jouw bedrijf of organisatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar? Dan heb je te maken met de energiebesparingsplicht en de informatieplicht en dien je voor 1 juli 2019 een aantal zaken geregeld te hebben:

Energiebesparingsplicht
Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ verbruiken zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een verdientijd van 5 jaar of minder.

Informatieplicht
Naast de energiebesparingsplicht komt hier in 2019 de informatieplicht bij. Uiterlijk 1 juli 2019 zijn deze bedrijven verplicht per inrichting te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn genomen.

Energie Support Salland informeert bedrijven over de verplichtingen en helpt bedrijven in beeld te brengen welke energiebesparende maatregelen zij kunnen treffen, o.a. door het uitvoeren van een energiescan. De energiescan is een uitgebreide analyse voor gebouw gebonden kosten, maar ook aanwezige installaties kunnen beschouwd worden. Uit de analyse is te herleiden waar energie bespaard kan worden, welke maatregelen noodzakelijk zijn tegen welke kosten, de terugverdientijd en welke subsidies er mogelijk zijn.

Nieuwsbrief KRW
Klik hier om het artikel in de nieuwsbrief van 21 september 2020 te lezen.

Meer informatie is te vinden via: energiesupportsalland.nl