Voordelen van lidmaatschap

Lidmaatschap van Kring Raalter Werkgevers (afgekort KRW) biedt vele voordelen voor haar leden.

Kring Raalter Werkgevers:

 • Sterk ondernemersplatform
 • Ruim 300 leden
 • Bedrijven uit de gemeente Raalte, ook ZZP-ers
 • Vertegenwoordiging uit verschillende branches
 • Belangenbehartiging van leden richting lokale en regionale overheid
 • Toegevoegde waarde voor leden en gesprekspartners
 • Samenwerking met lokale en regionale ondernemersverenigingen
 • Focus gezamenlijke projecten
Direct lid worden!

Projecten

 • Keurmerk Veilig Ondernemen
 • Gezamenlijke beveiliging
 • Collectieve energie-inkoop
 • Speciale tarieven afvalinzameling
 • Gratis asbestscan bedrijfsdaken
 • Energie Support Salland
 • Techniekdagen – onderdeel Platform Techniek Salland
 • Gastlessen en bedrijfsbezoeken – onderdeel Platform Techniek Salland
 • Studentenpool Gaeenswerken.nu – onderdeel Platform Techniek Salland
 • Werk en Mantelzorg
 • Kennistafels – kleinschalig delen van kennis specifiek onderwerp
 • Revitalisering de Zegge
 • Ondernemend Noaberschap

Voordelen

 • Goede relaties met lokale, provinciale en landelijke instanties en overheden
 • Door brede samenstelling snel schakelen en betrekken juiste deskundigheid bij regionale vraagstukken
 • Actuele informatievoorziening
 • Groot netwerk
 • Veiligheid op bedrijventerreinen
 • Forse besparing op energienota, oplopend tot 40% van de leveringskosten
 • Gezamenlijke afvalinzameling
 • Goede contacten met Kennispoort, MKB Nederland Regio Zwolle, MKB Deventer
 • Voldoende industrieterrein op voorraad