Werk en Mantelzorg

De KRW stimuleert bedrijven om mantelzorgvriendelijk te werken door deelname aan het project Werk en Mantelzorg. De KRW hoort bij de koplopers van Nederland als het gaat om mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.
Veel werknemers combineren hun werk met mantelzorgtaken. Gezien het huidig overheidsbeleid met een terugtredende overheid en het stimuleren van de ‘participatie-samenleving’ wordt de druk op werknemers in de privĂ©sfeer verhoogd en is de prognose dat de combinatie werk en mantelzorg gaat toenemen.
In de Gemeente Raalte is er zowel voor werkgevers als ook voor werknemers een aanbod, dat mogelijk maakt dat de combinatie arbeid en zorg een werkbare situatie voor werkgever en werknemer blijft.

Meer weten?

De KRW werkt op dit thema samen met Jong en Veer. Dit is expertisebureau op het gebied van werk en mantelzorg ondersteunt werkgevers bij het bevorderen van de werk-zorg balans van medewerkers.