"Actieve belangenbehartiging!"

Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers uit coronacrisis

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit:
1. Voorlichting over hulpvoorzieningen
2. Meldpunt onder- en overbezetting
3. Hulp op maat van businessexperts
Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.

1. Voorlichting over hulpvoorzieningen
Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst je de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Kom je er niet uit, dan helpt de brigade je de weg te vinden.

2. Meldpunt onder- en overbezetting
De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven samen personeel in- en uitlenen.

3. Hulp op maat van businessexperts
Heb je vragen, over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van Corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor je klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen.

Contact
Wil jij hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers in Regio Zwolle.

Nieuwe voorzieningen
Naast deze hulp, die nu beschikbaar is, inventariseert de Regio Zwolle Brigade hoe overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties Regio Zwolle bestand kunnen maken tegen de economische teruggang als gevolg van de wereldwijde maatregelen rondom het coronavirus. Geef je knelpunten en hulpvragen door aan Regio Zwolle Brigade via contact@samenuitdecrisisregiozwolle.nl.

Over de Regio Zwolle Brigade
Regio Zwolle Brigade is een initiatief van verschillende organisaties die in Regio Zwolle bijdragen aan een gezonde economie. Via onder meer VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Kennispoort, Werkgeversservicepunt en Economic Board Regio Zwolle staat de regio in direct contact met ondernemers.
Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, verdeeld over vier provincies, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe. Niet alleen de bestuurders werken samen, ook ondernemersinitiatieven- en netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle-niveau.

Samen sterk!

De Kring Raalter Werkgevers (KRW) biedt al ruim 60 jaar een sterk ondernemersplatform voor bedrijven in de gemeente Raalte en vormt met bijna 300 leden een krachtig netwerk. De KRW is een regionale belangenbehartiger met toegevoegde waarde voor haar leden, maar ook voor partijen waarmee zij om de tafel zit.

De leden van de KRW komen uit verschillende branches en zijn gevestigd binnen de gemeentegrenzen van Raalte. Door de brede samenstelling van ons ledenbestand kunnen we snel schakelen en de juiste deskundigen betrekken bij vraagstukken in de regio.

Het bestuur van de KRW werkt samen met andere lokale en regionale ondernemersverenigingen en heeft goede relaties met lokale, provinciale en landelijke instanties en overheden. Het doel is de verbinding tussen ondernemersverenigingen te maken en te versterken, om zodoende gemeenschappelijke ondernemersbelangen nog beter te kunnen behartigen. Verder ligt de focus op een aantal gezamenlijke projecten.

Download onze app!

De KRW app is super handig voor het aanmelden voor bijeenkomsten inclusief de mogelijkheid om deze gelijk in je agenda te vermelden. Ook kan het laatste KRW nieuws makkelijker verspreid worden. De komende tijd blijven we jullie nog op 2 manieren bedienen, maar over een tijdje stappen we helemaal over naar de app. Download daarom snel de app en meld je aan.

Android Apple Handleiding (PDF)

Tip: zet de push berichten aan, dan krijg je een melding als er nieuws is, nieuwe activiteiten zijn toegevoegd, etc.

Projecten