Breed ondernemersplatform!

Platform Techniek

Om het tekort aan technisch geschoolde medewerkers te verkleinen en het werken in technische beroepen binnen het Sallandse bedrijfsleven te promoten, participeert de KRW in Stichting Platform Techniek Salland. Deze stichting heeft als doel om meer jongeren te laten kiezen voor een technisch beroep. Hiervoor jaarlijks, samen met bedrijven uit de regio, een Sallandse Techniekdag georganiseerd. Bedrijven zetten hun deuren open om de jongeren en hun ouders te ontvangen en rond te leiden.

Meer weten?

Kijk op de website van Platform Techniek Salland. Meer informatie is verkrijgbaar via bestuurslid Martijn Endeman ().

platform-techniek